Ziskové roky v řadě

5

Stáhnout přehled fondu

Čistý výnos klienta od založení fondu

+19,34%

Proč investovat s Charles Bridge

Investiční proces
Unikátní strategie

Jen málo standardních instrumentů umožňuje investorům vydělávat při stagnujících či klesajících trzích. Náš fond aplikuje právě takové strategie, které mají zajistit výnos v obdobích, kdy se trhům obecně nedaří.

Ochrana kapitálu
Konzervativní přístup

Jsme agresivní v myšlenkách, ale konzervativní ve stylu. Jsme ochotni vzdát se části výnosu, abychom chránili kapitál před velkými propady. K těmto cílům využíváme primárně sofistikované opční strategie.

Dostupnost prostředků
Měsíční likvidita

Ačkoliv doporučujeme dlouhodobější investice, aby klient vyhladil volatilitu fondu a vydělal na dlouhodobých investičních myšlenkách, investice našich klientů je plně likvidní na měsíční bázi. Při době držení investice v délce tří let je navíc zisk osvobozen od daní.

Cílená výkonnost fondu

V průběhu života fondu bude přirozeně výkonnost kolísat s tím, jak se budou vyvíjet trhy a jak se bude dařit našim strategiím.

V dlouhém horizontu a napříč ekonomickým cyklem by naše strategie měly přinést výnos 4-6% ročně.

UKAZATELE FONDU

Staňte se spoluinvestory ve fondu charles bridge

Zhodnocení Charles Bridge
od vzniku fondu do konce dubna 2019
+19,34%
nezávislá strategie
Používáme vlastní nezávislé investiční strategie, které úspěšně prošly testem velkých tržních korekcí. Historicky jsme dosáhli atraktivního zhodnocení. I proto aplikujeme v performance fee princip tzv. high water mark, tj. náš podíl na zisku je vyplacen pouze v případě dosažení nových maxim pro klienta.
Počet ziskových let
od založení
5/5
konzistence a ochrana kapitálu
Ochranu kapitálu bereme velmi vážně. A proto se v rámci naší investiční strategie vzdáváme nadměrných výnosů, abychom se zajistili proti vysokým ztrátám.
Charles Bridge překonává
82 %
světových hedge fondů
82%
mezinárodní srovnání
Za rok 2015 dle údajů Bloomberg Terminalu porazil Charles Bridge 82 % hedge fondů z indexu HFRI Macro" Multi-Strategy Index ("HFRIMMS"). Za poslední 3 roky překonává 75 % hedge fondů z tohoto indexu.

hedge fondy jako alternativní investice

Staňte se spoluinvestory ve fondu charles bridge

růst objemu investic do alternativních aktiv od 2005 do 2015
154%
Vývoj a růst investic do alternativních aktiv přesáhl v roce 2015 hodnotu 8 bilionu USD
podíl hedge fondů na objemu alternativních aktiv
37%
Hedge fondy tvoří největší část alternativních aktiv
vyšší zhodnocení hf oproti s&p 500
200 p.b.
Výkonnost hedge fondů dlouhodobě překonává výkonnost akciových indexů
nižší rizikovost
HF Index
-8,41%
S&P 500
-16,94%
Největší měsíční propad v období krize 2008

JSME

Skupina Sympatia Financie, o.c.p., a.s.br
Podfond Polaris Finance SICAV p.l.c.

Charles Bridge Global Macro fund je zapsaný v registru ČNB jako zahraniční fond kvalifikovaných investorů, který může veřejně nabízet cenné papíry v ČR. Je podfondem Polaris Finance SICAV p.l.c., což je kolektivní investiční schéma organizované jako multifondová investiční společnost s variabilním základním kapitálem spadající pod legislativu Maltské republiky a licencována maltskou finanční autoritou MFSA. Investiční licence je zajištěna slovenským obchodníkem s cennými papíry Sympatia Financie, o.c.p., a.s., fond administruje Valletta Fund Services, největší maltský administrátor fondů, auditorem fondu je jmenován Deloitte Malta.

hlavní ukazatele
skupiny

€30.3 mio.

pod správou

15 let

na trhu

30

členů týmu

FAQ

Zajímá vás:

Jestli je pro vás investice do fondu Charles Bridge GMF vhodná?

Investice do Charles Bridge fondu je vhodná především pro investory, kteří chtějí diverzifikovat svá portfolia. Přidaná hodnota fondu se naplno projeví v nervózním tržním prostředí, protože fond disponuje jedinečnou funkcí ochrany kapitálu, kdy participuje na silných růstech trhů pouze částečně, ale také limituje poklesy.

Proč investovat právě teď?

Klasický investiční mix (běžné účty, dluhopisy, akcie) je dnes politikou centrálních bank ohrožen. Úrokové sazby jsou na technické nule a v některých zemích i v záporném spektru, což znepřehledňuje budoucí funkci dluhopisů v portfoliích. Global makro fond se tak stává perfektním doplňkem klasického portfolia, protože je schopen být ziskový i v takto volatilních (obtížných) podmínkách. Alternativní aktiva nabírají u správců majetku na popularitě a v současné době tvoří více než 20% skladby portfolií.

Kdy můžete do fondu vstoupit a kdy a za jakých podmínek z něj můžete vystoupit?

Do fondu lze vstoupit vždy k ultimu kalendářního měsíce. Protože fond používá výhradně veřejně obchodovatelné instrumenty s vysokou likviditou, klientům umožňuje vystoupit z fondu bez poplatku ke konci každého měsíce. Měsíční likvidita je velkou výhodou oproti jiným alternativním fondům, kde je investor často penalizovaný při vystoupení dříve než za 5-7 let. Námi doporučený investiční horizont jsou 3 roky.

Informace pro spoluinvestory

Od založení fondu investujeme vlastní i rodinné prostředky stejnou strategií jako prostředky všech našich klientů. Proto je pojem spoluinvestor zcela na místě.

Charles Bridge je regulovaným fondem určený Kvalifikovaným investorům. Vybraný obsah je skrytý širší veřejnosti. Pro získání bližších informací o fondu je nutné vyplnit potřebné údaje.

více informací o fondu


Registrací získáte přístup ke detailním informacím týkajících se výkonností, alokací aktiv, exkluzivním analýzám a možnost pravidelného odběru měsíčních reportů

Kontaktujte nás

Česká republika

(Advisory Board)

CITY TOWER - Hvězdova 1716/2b
Praha 4, 140 00
info@chbridge.cz
+420 607 079 739

Slovenská republika

(Fund Manager)

Vajnorská 100/B
Bratislava, 821 09
info@chbridge.com

Malta

(Registered Office)

TG Complex,
Suite 2, Level 3
Brewery Street,
Mriehel BKR 3000
info@chbridge.com

Používáním těchto webových stránek potvrzujete, že jste Kvalifikovaný investor dle definice zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech